Wat wij kunnen betekenen voor

Scholen

Een groot deel van de 95 miljoen schoolkinderen in Europa volgt hun lessen in klaslokalen met te hoge CO2-gehaltes en onvoldoende daglicht. Ondanks dat schoolgebouwen de afgelopen jaren zijn verbeterd, kan er nog veel gedaan worden om een gezond binnenklimaat te creëren. Dit zorgt voor de optimale leeromstandigheden op scholen.

Het verbeteren van de ventilatie, terugdringen van de CO2-concentratie en het vergroten van daglicht in scholen zorgt voor betere prestaties. Kinderen leren sneller, zijn geconcentreerder en minder afwezig. De snelheid waarmee scholieren werken stijgt met 15%, door simpelweg meer en beter te ventileren.

Technosense helpt scholen een snelle scan te maken en onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Binnen enkele weken is er inzicht in de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, geluid en eventuele schadelijke concentraties aan lucht verontreiniging of hinder van geluid en lucht.

De voordelen

  • Makkelijke scan en snel een verbeterplan
  • Verbetering van leerprestaties door slimme oplossingen en alarmeringen voor ventilatie in ruimtes
  • Continu zicht op water- en luchtkwaliteit
  • Overzichtelijk dashboard en rapportage
  • Slimme oplossingen voor legionella preventie
  • Integratie mogelijk met gebouwbeheersystemen

“Onze leerlingen en de kwaliteit en gezondheid van onze gebouwen zijn topprioriteit bij InHolland, Technosense is de juiste partij om ons hierbij te helpen.”

Fred Bode / Hoofd Manager Vastgoed, Huisvesting & Facilities bij Hogeschool InHolland